Metamuzika: V.Pejaković / B.Obradiović-Uzajamnost na delu

Metamuzika je metafizika muzike, metafora muzike koja pokazuje da jedno muzičko delo ima i šire i dublje značenje. Bavi se proučavanjem strukture i otkriva da se sva muzička značenja našeg okruženja nalaze u jednoj kompoziciji.

Božidar Obradinović i Vladimir Pejković gotovo su istovremeno studirali u klasi profesora Zorana Erića. Sličan senzibilitet, estetika i shvatanje savremene muzike rezultovali su da zajednički i pojedinačno izađu akademskih okvira.
Kompozicija Uzajamnost na delu premijerno je izvedena na otvaranju 22. Međunarodne tribine kompozitora 11. novembra 2013, u Domu omladine u Beogradu. Ovaj pomalo ilustrativni naslov odnosi se, pre svega, na sam proces nastajanja kompozicije. Zamisao da se autorstvo podeli na dva kompozitora, ali i na izvođače, jednaka je odnosima u bilo kom autorskom ansamblu. Svaki od autora je osmislio i zapisao odseke određene fakturom, karakterom i bojom. Izvođači mogu da utiču na njihov redosled, trajanje, ponavljanje, na makroformu i karakter.

repriza, 18. jul u 02:32 i 10:32

 

broj komentara 0 pošalji komentar