Balkan: Osmansko nasleđe

Netrpeljivost i mržnja - sinteze i suživot

Sa Bosfora je preko hiljadu godina zračio krst pravoslavlja, a pet stotina godina polumesec islama. Dve civilizacije, sa svojim religijskim korenima, i bliske i daleke, prekrile su jugoistok Evrope stvarajući duboku pukotinu prema severnim i zapadnim granicama. Pogranične katoličke i protestantske zemlje vekovima su videle sebe kao bedem i štit Evrope od ovog opasnog suseda: haosa naroda, nerazumljivih običaja, naroda koji se klanjaju ili mole tuđem bogu, naroda sklonog svekolikom neredu i varvarstvu. Ovu sliku o Balkanu pojačavaju i aktuelni sukobi. Ali, vekovi zajedničkog života učinili su svoje - stvorene su i sinteze, jedno potpuno novo nasleđe. Pitanje je da li ga narodi Balkana razumeju, kako će ga tumačiti, da li će ga ragrađivati ili uvažavati, i šta će ostaviti novim generacijama.

repriza, 10. septembar u 03:30 i 11:30

broj komentara 0 pošalji komentar