Trag: Stećci - Lakše mi je ležat ako pitaš za me

Malo je tema iz srednjeg veka koje su tako često obrađivane i publikovane u istoriji, arheologiji i umetnosti, kao što su stećci, a da su, još uvek, obavijeni velom misterije. Karakteristični su za prostor zapadnog Balkana, datirani od kraja 12. do 16. veka, a podizani su na širokom području slovenskog jezika i ćirilske pismenosti.


Fasciniraju brojem od, prema sadašnjim saznanjima, 70.000 spomenika u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Kao jedinstveno svedočanstvo kulturne tradicije i civilizacije, u julu prošle godine upisani su na Uneskovu listu svetske baštine, a nekropole u Srbiji, koje su stavljene na tu listu, nalaze se na teritoriji opština Bajina Bašta i Prijepolje, u slivu Lima i Drine.

repriza, 12. oktobar z 05:37 i 13:37

broj komentara 0 pošalji komentar