Velikani srpske Vojvodine: Vasa Stajić

Rođen je u Mokrinu 1878. godine. Studirao je prava, a potom i filozofiju u Budimpešti, Parizu i Lajpcigu. Godine 1912. pokrenuo je časopis Novi Srbin u kojem se zalagao za čvršću i moderniju politiku srpskog naroda.

Predvodio je Reformistički srpski nacionalni pokret mlade vojvođanske inteligencije. Zbog socijalističkih ideja bio je proganjan i često osuđivan. Biran je za sekretara Matice srpske i urednika Letopisa. Posle Drugog svetskog rata izabran je za doživotnog predsednika Matice srpske.

Repriza, 22. novembar u 01:05 i 09:05

broj komentara 0 pošalji komentar