Dekoraterska plemena: Kreativna reciklaža, 8-8

Pre samo nekoliko godina, nastalo je novo pleme u oblasti dizajna i arhitekture – to su pristalice kreativne reciklaže. Često se koristi i anglicizam apsajkling, koji je i sam recikliran od dve druge reči: apgrejd, što znači poboljšanje, i risajkling, odnosno reciklaža.

Nasuprot reciklažnoj industriji, nova praksa zvana kreativna reciklaža podrazumeva ne samo ponovnu upotrebu otpadaka, već i dodavanje nove vrednosti: kreativne, estetske, emotivne i dizajnerske. Posle ove definicije, otkrićemo njene različite oblike i materijale koje koristi.

Kreativno reciklirati znači pružiti materijalima nov život, dodajući jednu višu dimenziju i vrednost, bilo u estetici, bilo u upotrebi - vraćanje čari u materiju.

 Repriza, 02. novembar u 01:24 i 09:24

broj komentara 0 pošalji komentar