Čas anatomije: Moderni mitovi

Sizif, Narcis, Prometej... najpoznatiji mitski junaci prošlosti, aktuelni u sadašnjosti i svakako da će biti prisutni u budućnosti.

Mit, kao pripovest sa jakim simboličkim potencijalom, opstaje kroz vreme, kao i bajka a nije bajka, sadrži motive kojima bi se podičila svaka priča fantastike ili naučne fantastike a daleko je od takvog žanrovskog određenja. Nastaje u vremenu a opstaje u večnosti.

Sastavni je deo civilizacije i njen savršeni odraz. Govori se o mitskim predstavama, mitskoj svesti, mitskim junacima. Zbog njih i povodom njih vode se čitave rasprave. Uporedo sa procesom mitologizacije stvari, pojava, kolektiva, teče i rasprava o potrebi demitologizacije.

Kako se poznati mitovi prošloste odnose prema modernim mitovima, koji su moderni mitovi, kako nastaju i šta svedoče o savremenom društvu i savremenom čoveku... može li savremeni čovek da izgradi mit ili danas imamo samo ideje koje zaposedaju duh, kako tvrdi italijanski filozof Umberto Galimberti.

O tome u emisiji raspravljaju profesorka Filološkog fakulteta u Beogradu Jelena Pilipović, filozof Dragan Prole i pisac Igor Marojević

Urednice emisije Marija Nenezić i Jasmina Vrbavac