Prag i srpski slikari, 3-5

Priča o srpskim umetnicima s kraja 19. i početka 20. veka, koji su se školovali ili usavršavali na praškoj likovnoj akademiji. Takođe, govori o njihovim privatnim studijskim boravcima u Češkoj, koji su uticali na njihovo formiranje.

Naizmenično se smenjuju izjave eminentnih istoričara umetnosti iz Češke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije sa dragocenim filmskim arhivskim materijalom iz epohe o kojoj serija govori. Prvi put se u javnosti pojavljuju i mnoga umetnička dela srpskih slikara, kao i njihove retke privatne fotografije i dokumenta.

Repriza, 16. jul u 04:15 i 12:15