Skrivene riznice: Hrišćani Etiopije, 4-15

Od Italije do Nepala, od Škotske do Japana, od Benina do Haitija, Filip Šarlije, lekar, antropolog i istoričar, putuje po svetu i istražuje običaje i rituale koji otkrivaju manje poznatu stranu istorije.

Hrišćani Etiopije sačuvali su obrede prvih hrišćana i vekovima se odupiru nadiranju islama. Makeda (etiopsko ime za kraljicu od Sabe) Kečam, antropolog, vodi nas do svetog grada Lalibela, koji nazivaju Crnim Jerusalimom. Taj izvanredni kompleks od jedanaest spomenika ima status Uneskove svetske baštine i danas privlači ogroman broj hodočasnika.

Repriza, 29. novembar u  06:50 i 13:55