Hor Hrvatske radio-televizije

Na koncertu održanom 10. maja 2012. godine, Hor Hrvatske radio-televizije nastupio je u pratnji Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran.

Na programu su se najpre našle Pjesni ljuvene za ženski hor i gudače Josipa Hacea, a potom i Triptih za hor i gudače Tarika O' Regana.

Repriza, 25. januar u  06:55