Goran Bregović: Tri pisma iz Sarajeva

Goran Bregović je sa Orkestrom za svadbe i sahrane održao koncert u decembru 2018. godine, inspirisan trima religijama: hrićanstvom, judaizmom i islamom.

Bregović je spojio tri potpuno različite muzičke tradicije u jednu celinu - Tri pisma iz Sarajeva, i njima šalje specifične poruke mira i razumevanja.

Repriza, 08. mart u  04:30