Putevi rimskih imperatora: Na kapiji Singidunuma

Tragovi duge istorije grada zasnovanog pre više od dva milenijuma na bregu iznad ušća Save gotovo da i nisu više prisutni u liku savremenog Beograda. Retka su evropska stara urbana središta dugoga trajanja, koja su u svojoj istoriji toliko puta rušena i ponovo građena kao što je to slučaj sa gradom čijim ulicama svakodnevno prolazimo.

Grad na Dunavu - velikoj evropskoj reci, koja je često razdvajala države i narode, doživljavao je sudare civilizacija kroz rušenja zatečenog i izgradnju novog, bitno različitog od prethodnog. Stare urbane strukture sa svojim zdanjima iščezavale su pred novim građevinama ne ostavljajući tragove kontinuiteta. U procesima urbanizacije novoga vremena nisu ostali pošteđeni ni tragovi ranijih epoha, pohranjeni u slojevima zemlje pod savremenim gradskim tkivom.
Urednik: Svetlana Ilić
Narator i stručni konsultant: dr Marko Popović
Snimatelj zvuka i dizajn zvuka: Srđan Bajski i Nebojša Dragićević
Dron operator: Vladimir Ivanović
Direktor fotografije: Petar Vujanić
Montažer: Marko Dragojević
Reditelj: Ivana Stivens

Repriza, 09. mart u  07:15