Đoakino Rosini: Semiramida

Kada je Rosini napustio Napulj i počeo rad na svojoj novoj operi za teatar La Feniče, bio je vrlo svestan da mora stvoriti nešto sasvim drugačije. Znao je da venecijanska publika neće prihvatiti sofisticiranost napuljske škole, ali mu je bilo podjednako nepodnošljivo da se vrati stilskim elementima koje je već koristio u operi Tankredi.

Inspirisan Volterovom tragedijom, stvorio je apsolutnu, savršenu kompoziciju koja gotovo da je bila stilska utopija. U ovoj jedinstvenoj Rosinijevoj partituri, konvencionalno i apstraktno idu ruku pod ruku, nakon čega melodrama više nikada nije bila ista.
Uz hor i orkestar teatra La Feniče u Veneciji, nastupaju: Džesika Prat u naslovnoj ulozi, Tereza Jervolino kao Arzas, Aleks Espozito u ulozi Asura, Enea Skala tumači ulogu Idrena, dok Marta Mari nastupa kao Azema. Diriguje Rikardo Frica.

Repriza 01.08.2021. u  04,,40 i 12,00