Naša istorijska avangarda: U čeljustima dijalektike, 6-6

Nadrealistička grupa formira se godinu dana posle uvođenja šestojanuarske diktature u Kraljevini Jugoslaviji, koja je donela potpunu cenzuru nad medijima i koja je trajala sve do 1934. godine i ubistva kralja Aleksandra.

Bilo je neverovatno hrabro tridesete godine prošlog veka izaći sa programom koji je otvoreno marksistički i koji podržava komunističku revoluciju. Program je podržao i nadrealističku revoluciju u umetnosti, a ona se, po ugledu na Boljševičku u Rusiji, smatra integralnim delom socijalne revolucije.

repriza, 5. avgust u 04:10 i 11:55