Kina: Kineski čaj - Vreme je stalo za čaj, 5-6

Putevi čaja iz Kine nadilazili su puko prenošenje biljaka s jednog na drugi kraj sveta. To su bili putevi na kojima su se susretala različita shvatanja i različite ljudske potrebe, a zahvaljujući čaju došli smo i do brojnih novih otkrića.

U 19. veku, najveće potrebe za čajem imala je Velika Britanija, ali najbrži put do nje, vodom, trajao je godinu dana. Konstruisani su kliperi, tada revolucionarni način da se ova razdaljina pređe za samo 56 dana.

repriza, 26. oktobar u 03:10 i 11:10