Radijski koncert br. 2: Svetlana Maraš

Svetlana Maraš je kompozitorka i sound art umetnica koja u svom izvođačkom i stvaralačkom radu akcenat stavlja na eksperimentalnu i improvizovanu muziku. Komponuje akustičnu i elektroakustičku muziku. Autor je nekoliko zvučnih instalacija, muzike za traku, muzike za eksperimentalni film i brojnih radova u oblasti primenjene muzike i novih medija. Kompoziciju je studirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a potom se usavršavala na brojnim kursevima širom sveta.

Radijski koncert broj 2 je izveden uživo u Elektronskom studiju Radio Beograda u aprilu ove godine, pri čemu je snimljeno više verzija. Pomenuto ostvarenje postoji u vidu video-koncerta, koji je bio emitovan premijerno na festivalu OUTRA u Bareiru počekom juna meseca.

repriza, 27. oktobar u 01:00 i 08:40