Čitaj mi!

Put u budućnost: U potrazi za razlogom slike - Šezdesete - Novo je moderno, 7-13

Dokumentarni narativ Put u budućnost, vodi nas na putovanje kroz istoriju likovne umetnosti na našim prostorima od 1950-ih do početka 1970-ih godina.

Centralna tema narativa nastupa sa pozicije da je i u HH veku svaki značajan umetnički akt - akt pobune. Između opservacije likovnih vrednosti serija nastoji da otkrije uzroke i ishodišta takve pobune kod nas.
Koristeći se neobičnom dramaturgijom, serija istražuje uzroke, posledice, povode, dešavanja, motive, inspiracije, umetničke pravce, likovne umetnike i njihova dela.
Autor: Boris Miljković

repriza, 1. novembar u 00:50 i 08:50