Čitaj mi!

Priča o Finskoj

Finska je 6. decembra 2017. proslavila stogodišnjicu svoje nezavisnosti.

Šta znamo o događajima koji su obeležili njenu istoriju, izazovima sa kojima se suočavala u osvajanju ove nezavisnosti i vrednostima koje su oblikovale njen nacionalni identitet? Ovaj film je putovanje kroz burnu istoriju ove mlade republike.

repriza, 16. avgust u 03:52 i 11:40