Filozofija i...Kultura resentimana

Za nas je život velika opasnost, piše Fridrih Niče. Mi smo poput stakla i teško nama kada se sudarimo sami sa sobom.

Od svog postanka čovek živi sa emocijama i te emocije ispoljava. Stanje u kome se pojedinac nalazi zavisi i od društvenih, socijalnih ali i kulturoloških prilika sredine u kojoj živi. Isto tako svojim delovanjem ali i osećajima oblikujemo kulturne i životne obrasce i u savremenom svetu.
Prof. dr Dragan Prole i Jasmina Vujnović Milošević
Pored zavisti, ljubomore, gneva pa čak i mržnje pojavljuje se jedno osećanje koje Niče izdvaja a to je resantiman. Prema njemu uslov da se resantiman uspostavi počiva na optuživanju okoline, pojedine grupe, nacije, veroispovesti, za našu patnju ili nevolju. Resantiman je stalno ponavljanje istog bola i na njemu se grade čitave kulture. On nas koči i kao takav uništava.
O resantimanu kao pojavi, zašto se on javlja, da li je prisutniji u određenim socijalnim ali i kuturološkim sredinama u emisiji Filozofija i... resantiman kod Ničea govori prof. dr Dragan Prole, filozof koji je i priredio zbirnik pod naslovom Niče i kultura resantimana.
Autor i urednik Jasmina Vujnović Milošević

repriza 17.maj u 11:30