Filozofija i...Nikola Makijaveli

Ova emisija serijala Filozofija i... posvećena je filozofu Nikolu Makijaveliju. Gost emisije je akademik Kosta Čavoški jedan od najvećih poznavalaca dela ovog filozofa u našoj zemlji.

Makijavelijevo delo Vladar ili Vladalac, kako ga prevode, vekovima izaziva pažnju kako javnosti tako i naučnih krugova.
Makijaveli na početku svog dela kaže "Oni koji žele da zadobiju milost nekog vladaoca veoma često poklanjaju mu ono što smatraju najdragocenijim u svojoj imovini ili ono što je njemu najdraže."
Kosta Čavoški nas u ovoj emisiji vodi kroz život i delo Nikola Makijavelija, otkriva nam zašto knjiga i danas ima uticaja, koliko se priroda ljudska kroz vekove menjala, šta je to i da li postoji makijavelizam, kao i to da li Makijavelijevo zapažanje potvrđuje i vreme u kome živimo.
Urednik i autor: Jasmina Vujnović Milošević

 

 

Repriza u 11:30