Said Šanbezadeh: Đombesa

Tradicionalne afro-iranske pesme i igre.

Čuveni južnoiranski muzičar i plesač Said Šanbezadeh stvara šarenoliku zabavu, otkrivajući istoriju Afroiranaca koji su oblikovali muzičku kulturu ovog kraja. Poznat kao bandari muzika i ples, ovaj muzički izraz nastao je u lukama gde su muzika i ples pratili svaki trenutak života.

Glavni instrumenti su neyanbânn (iranska gajda), neydjofti (dvostrana flauta), dammâm (dvostrani bubanj), zarbetempo (udaraljke), tradicionalna flauta, senj (cimbal) i boogh (kozji rog). Snimak je sa koncerta održanog 7. aprila 2019. godine na festivalu Des Détours de Babel.