Beogradska filharmonija: Nova godina po julijanskom kalendaru, 1. deo

Beogradska filharmonija je tokom sezone 2011/2012. održala niz koncerata posvećenih obeležavanju Nove godine, koje različite kulture u svetu proslavljaju u različitom trenutku.

Prvi koncert bio je posvećen Novoj godini koja se slavi po jevrejskom kalendaru. Sledili su koncerti posvećeni novim godinama po islamskom, julijanskom i gregorijanskom kaledaru, a ciklus je u januaru 2012. godine zatvorio koncert posvećen kineskoj Novoj godini.