Migaku-hito: Japanski brusači

Brušenje, poliranje ili glačanje često predstavljaju finalizaciju umetničkog ili zanatlijskog rada. Međutim, kod Japanaca postoji jezička sličnost u okviru koje se ove aktivnosti povezuju sa idejom rada na sebi: Brusim ruku, istovremeno dok to isto radim na materijalu. Oni veruju da se tim aktivnostima uvek obavlja dvostruka funkcija.

Zavirićemo u Migaku-hito radionicu u centru tradicionalne umetnosti - u japanskom gradu Kjotu, gde majstori zanata od prirodnih sirovina izdvajaju željene elemente da bi ih naknadno koristili za estetske potrebe. Ipak, korišćeni materijali često su teško dostupni i zarad toga potrebno je potražiti ih u prirodi. Najčešće je reč o kamenu ili drvetu.

Ovaj program je obezbeđen u saradnji sa Japanskom fondacijom.

 

Repriza , 15.avgust u 00:11 i  08:01