Hajdučija u Srbiji, Hajdučija između dva rata, 4/7

Četvrta emisija ovog serijala uvodi nas u 20. vek, u vreme između dva svetska rata koje u Srbiji obeležavaju možda najveće kontradiktornosti, zbog čega ga je teško sagledati kao celinu.

Mi smo pokušali da ga opišemo, jer nam se tako činilo primerenije, kao postojanje dva paralelna sveta kojima se niko nije bavio kao celinom ili mi u svojim istraživanjima nismo naišli na jednu takvu analizu - to ostavljamo kao otvoreno pitanje.
Urednica i autorka serijala je Olivera Pančić.

 

repriza , 27. septembar u 03:20 i 11:10