RTS Lab: Školsko zvono

Duško Radović je rekao: „Prvog septembra najbolji među nama kreću u školu, ako budemo imali sreće, nećemo ih pokvariti“. Sa školskim zvonom počinje i nova sezona emisija RTS Lab.

Duško Radović je rekao: „Prvog septembra najbolji među nama kreću u školu, ako budemo imali sreće, nećemo ih pokvariti". Sa školskim zvonom počinje i nova sezona emisija RTS Lab.

Učiteljski poziv je lep, ali odgovoran i težak. Učitelj je vođa i resurs. Posetili smo Učiteljski fakultet i od dekana Danimira Mandića saznali šta suštinski jedan obrazovni sistem čini zastarelim, a šta modernim.
Među češćim kritikama našeg obrazovnog sistema je ona da je reproduktivnog karaktera. Na pitanja o savremenim i tradicionalnim metodama u školstvu odgovaraju nam dr Valentina Ilić, profesor metodike na Filološkom fakultetu u Beogradu, i dr Mirjana Niklanović, profesor biologije u Trinaestoj beogradskoj gimnaziji i doktor metodike.
Šiba, packa, čupanje zulufa, stajanje u ćošku, izbacivanje sa časa - danas su sve to nedozvoljene metode kažnjavanja u školi. Disciplina na času zavisi od autoriteta koji profesor izgradi, a u jednoj beogradskoj gimnaziji znaju recept.
Zašto je danas autoritet profesora urušen, i koliko roditelji današnjih školaraca greše u odnosu prema školi, govori nam pedagog Snežana Golić.
Doktor Ranko Rajović nam otkriva šta je to duboka pažnja i kako nova neuronaučna otkrića nalaze primenu u učionicama.
Emisiju je vodila Jelena Đekić, urednice emisije su Milena Vujović i Jovana Džambić.

 

Repriza , 06.oktobar u 00:55 i 08:50