Čitaj mi!

Kraljevi Francuske – Istorija duga 15 vekova: Karlo Veliki, 1-10

Tokom petnaest vekova, oni su vladali Francuskom. Bili su odgovorni za svoju zemlju i za dobrobit podanika.  U srcu  velelepnih zamkova, živeli su raskošno. Njihove ceremonije i venčanja bili su veličanstveni. Uživali su u lovu i ratovanju.

Ipak, dvor je bio poprište intriga i makijavelističih zavera, svakojakih ubistava i strašnih drama. Religija je igala ključnu ulogu u takvoj vrsti moći. Borili su se za svoju zemlju, ali ponekad su ratove vodili samo zarad svoje slave.


Ova serija istražuje istoriju Francuske preko njenih kraljeva, od 8. do 19. veka, otkrivajući njihove specifičnosti, veštine i nedostatke. Da li je moguće pronaći ravnotežu između ličnog života i političkog upravljanja? Koje su najveće prepreke koje su ovi kraljevi morali da savladaju? Šta je potrebno da bi se bio dobar kralj?

Karlo Veliki je najslavniji vladar od svih Karolinga, po čijem imenu je dinastija i nazvana. Ovaj osvajač, vladar, zakonodavac i propovednik katoličanstva borio se za jačanje i zaštitu crkve. Karlo Veliki je poznat po tome što je tokom svoje vladavine konsolidovao veći deo Evrope, promovisao obrazovanje i uspostavio nove administrativne strukture.

 

Repriza , 30. januar u 00:01 i 08:01