Žena o ženi, 4-7

Serija Žena (o) ženi je niz od dvadeset pet portreta neobičnih, talentovanih i hrabrih žena, koje na najbolji način predstavljaju ponajpre sebe, a zatim i prostor i probleme koje njihova sredina nosi.

Ideju o serijalu pokrenula je svest o sve većem prisustvu žena u savremenoj umetnosti, koja proističe iz težnje da utiče na novi kontekst reakcije na stvarnost. Svedoci smo da je uvek bilo žena koje se pojavljuju i ostavljaju neizbrisiv trag u istoriji i društvu, a ova izložba okuplja više njih i nosi poruku o sadašnjosti.

 

 

Repriza , 20. februar u 07:40 i 15:40