Čitaj mi!

Kraljevi Francuske – Istorija duga 15 vekova: Anri II i Katarina Mediči, 8-10

Tokom petnaest vekova, oni su vladali Francuskom. Bili su odgovorni za svoju zemlju i za dobrobit podanika.  U srcu svojih velelepnih zamkova, živeli su raskošno. Njihove ceremonije i venčanja bili su veličanstveni. Uživali su u lovu i ratovanju.


Ipak, dvor je bio poprište intriga i makijavelističih zavera, svakojakih ubistava i strašnih drama. Religija je igala ključnu ulogu u takvoj vrsti moći. Borili su se za svoju zemlju, ali ponekad su ratove vodili samo zarad slave.

Ova serija istražuje istoriju Francuske od 8. do 19. veka, otkrivajući kako je svaki od kraljeva vladao, njihove specifičnosti, veštine i nedostatke. Da li je moguće pronaći ravnotežu između ličnog života i političkog upravljanja? Koje su najveće prepreke koje su ovi kraljevi morali da savladaju? Šta je potrebno da bi se bio dobar kralj?

Katarina Mediči, firentinska bogata naslednica, diskretna kraj svog muža, kralja Anrija Drugog, bila je svesna svoje uloge u vrhu države. Zvali su je Firentinka, odnosno Zaverenica, jer je ceo život provela u spletkarenju. Godinama je bila na vlasti, ali se pokazala i kao dobar političar tokom vladavine svojih sinova Fransoa Drugog, Šarla Devetog i Anrija Trećeg.

Želeći da održi integritet francuskog kraljevstva, koje su rasparčali verski ratovi, Katarina je prvo pokušala da sprovede politiku pomirenja, potvrđujući kraljevsku volju mimo nastalih političkih podela i veroispovesti. Suočena s neuspehom ove politike, ona potom nastupa kao neumoljivi suveren. Zalaže se za represiju, što izaziva zloglasni masakr poznat kao Vartolomejska noć.

 

Repriza , 20. mart 00:01 i 08:01