Jovanka Broz i tajne službe, 7-10

Komisija koju je u januaru 1974. godine formirao Tito, završila je rad početkom marta iste godine. Članovi komisije su u velikim dilemama kako da upoznaju Tita sa rezultatima rada i koje mere da mu predlože.

Kardelj i Ribičič smatraju da je Jovanka "težak bolesnik" i kao takva "opasna za Tita". Bakarić misli da je "Tito izgubio kontrolu nad Jovankom". Skoro svi članovi Predsedništva SKJ misle da se Jovanka meša u politiku i da neke strukture pokušavaju da preko nje utiču na Tita. Kardelj otvoreno iznosi da je počela borba za vlast i da moraju da razmišljaju šta će biti u Jugoslaviji posle Tita.

U ovoj epizodi gledaoci će saznati zbog čega su se članovi predsedništva SKJ plašili od Jovanke. Da li su bile osnovane njihove optužbe da je Jovanka bila povezana sa nekim "zavereničkim grupama", "slavonskom" i "ličkom" grupom generala, "rankovićevcima" i slično?

Posebno je zanimljivo kako je Tito reagovao na optužbe koje su članovi najvišeg rukovodstva izneli na račun Jovanke. U ovoj epizodi gledaoci će saznati da li je Tito zaštitio Jovanku i šta su neki njegovi saradnici predlagali da bi ga odvojili od nje. Zašto je Tito prihvatio predlog da njegov odnos sa Jovankom rešavaju partijski organi, a ne on lično?

U igranom delu ove epizode učestvuju Snežana Savić, Nebojša Dugalić, Branislav Lečić, Svetozar Cvetković, Dragan Vujić Vujke, Rastko Janković i Vladan Dujović.
Producentkinja serije je Danka Milošević i produkcija GFC. Režiser je Nedeljko Kovačić, a autor scenarija Svetko Kovač. Narator je glumac Tihomir Stanić.