Trag- Kolonizacija Banata

Emisija se bavi samim početkom sprovođenja Uredbe o raspodeli obradive zemlje dobrovoljcima iz Prvog svetskog rata, kolonistima, autokolonistima i optantima, kao i primenom prvih odredaba Zakona o agrarnoj reformi i kolonizaciji.

To je sem podele zemlje učesnicima rata bio i početak stvaranja novih naselja na prostoru srednjeg Banata, jer je praktično na ledini sagrađeno četiri sela, dok su tri proširena.

Tako je promenjena topografska slika ovog dela Banata, a naselja koja su nastala bila su isključivo od pravoslavnog življa, pa je promenjena i nacionalna slika na prostoru gde su živeli Nemci, Mađari, Rumuni i Slovaci. Aleksandrovo, Banatsko Karađorđevo, Vojvoda Stepa i Banatsko Višnjićevo sada su među najmlađim selima u Srbiji po datumu osnivanja.
Agrarna reforma i kolonizacija posle Prvog svetskog rata je obezbedila svakom kolonisti ili dobrovoljcu pet hektara zemlje i okućnicu, ali je sa druge strane značila i ukidanje feudalnih odnosa u novonastaloj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Dodatno je to trebalo da smiri posleratne tenzije, jer je većini osiromašenog naroda jedini izvor prihoda bio od poljoprivrede, a data je prilika mnogima da započnu novi život.

Autor: Mile Novaković
Urednik: Ljubisav Aleksić

broj komentara 0 pošalji komentar