Kroz Srbiju-Kuršumlija vekovima

Zabeležili smo...

Krenuli smo iz Beograda putem vekova da bismo «okom kamere» zabeležili tradiciju i običaje, koji se neguju na prostoru opštine Kuršumlija i mesta u njenoj okolini. Kroz raskošne krajolike, koji se smenjuju s leve i desne strane, na 296-tom kilometru stigosmo do cilja, do Kuršumlije.

Nema Kuršumličanina koji nije bar jednom bio na raskršću srpske istorije, na mestu gde su udareni temelji srpske državnosti, duhovnog života i kasnije opšteg razvoja.
Zvezdan Milanović iz sela Spanci, 15 kilometara od Kuršumlije, dugo je skupljao predmete koji su bili u upotrebi u seoskim domaćinstvima krajem 19 i u prvoj polovini 20-tog veka. Tipična stara srpska kuća sada je zavičajni muzej i svakim delom odiše prošlošću.

Autorka i urednica Danica Broketa