Čitaj mi!

Milovan Đilas-Pad, 7-10

Politički pad, Treći plenum i sukob s Titom i partijom

Nakon serije članaka u Borbi i Novoj misli, u kojima Đilas nastavlja da kritikuje proces staljinizacije u državi i partiji, zalažući se za demonopolizaciju KP Jugoslavije, Tito naređuje da prestane štampanje Đilasovih članaka.

U januaru 1954. Tito zakazuje Treći plenum, na kojem će Milovan Đilas biti izložen do tada neviđenoj kritici i gde će u svoju odbranu reći: Hvala vam drugovi što sa mnom niste postupili kao sa Hebrangom.

Autor: Nenad Milošević