Oko magazin-19.1.2021. Lim i Drini naša plutajuća sramota

Od čega su obolele reke Lim i Drina i kako ih izlečiti?

Od bisera do ekološke katastrofe. Tako se ukratko može opisati stanje reke Lim. Bolest nije od juče, ali je trenutna infekcija tolika, da se pitamo može li se izlečiti i kako?

Sa slikama plutajuće sramote, ušli smo u Novu godinu. Uz nadošle vode isplivao je i naš nemar. Ispred HE "Potpeć" na Limu i HE "Višegrad" na Drini, možete naći, sve što vam padne na pamet. Flaše, rezervoar od goriva, šporete, frižidere, leševe uginulih životinja, čak i delove mrtvačkog sanduka. Sve to se baca na divlje deponije pored reke.

Ko je kriv? Šta je uzrok zagađenju? Zašto ne selektujemo otpad?
Nekoliko hiljada kubika smeća, trenutno se vadi iz Potpećkog jezera.

Crna tačka - deponija "Stanjevine", na obali Lima, kod Prijepolja, stara je dve decenije. Sada je konačno i zatvorena. Da li se njenim zatvaranjem rešava problem? I šta sa ostalim, manjim, divljim deponijama pored vode?

Lim i njegove obale nisu briga samo jedne države. Ta reka protiče kroz Crnu Goru, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Smeće, koje na tom putu ponese, prelije se i u Drinu. Ovim rekama ne treba pasoš, ali treba dobra volja da se problem, nagomilavan decenijama, konačno reši. Jer, sama voda, taj problem neće odneti!

Autorka: Sanja Dragićević Babić
Urednik: Gorislav Papić