Oko magazin-29.12.2021. Niko Bartulović, Andrić sa ostrva

Čudesna sudbina čoveka kroz čiji život se prelama odnos Srba i Hrvata, prve i druge Jugoslavije, Kralja Aleksandra i Draže Mihailovića, Orjune i Ive Andrića.

Jedan je ubijen bez suđenja, ni danas mu se ne zna grob. Drugi je postao Nobelovac, najveći pisac na ovom jeziku. A bili su skoro jednaki, isto su mislili i o politici i o literaturi. Prvi svetski rat su proveli zajedno u zatvoru, deleći Kjerkegora, jedinu knjigu koju su imali. Drugi svetski rat proveli su skrivajući se, i pišući. Između ratova jedan je bio diplomata, drugi gorljivi integralni Jugosloven.
Jedan je u toku Drugog svetskog rata završio svoja tri kapitalna romana, drugi je radio na svojoj trilogiji ali smrt je bila brža. Dok je Ivo Andrić 1945. listao prvo izdanje svog prvog romana u pisca predgovore, njegove prve knjige i njegovog velikog prijatelja: Niku Bartulovića zaboli su se kuršumi oslobodilaca.
Ko je bio Niko Bartulović, zašto je morao da bude zaboravljen a zašto je značajan?
Autor emisije: Gorislav Papić