Profesionalci: Prof. dr Dragan Radovanović - hirurg, predsednik Crvenog krsta Srbije

Rođen je u Beogradu. Bio je odličan student Medicinskog fakulteta sa prosekom 9,75, koji je završio pre roka. Radi u bolnici dr Dragiša Mišović i profesor je Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Na stručnom usavršavanju bio je na više prestižnih klinika u Nemačkoj, Italiji, Japanu i SAD. Usavršavao se i u oblasti Medicine sporta. Bio je predavač na više međunarodnih skupova hirurga. Uvodio je i razvijao najmodernije i najkomplikovanije operativne zahteve.

Posle usavršavanja u Klivlendu u jednom od najvećih svetskih centara za laparoskopsku hirurgiju u svakodnevnu praksu uveo je složene operacije debelog creva, želuca, jetre...

Autor je više od 150 knjiga i stručnih radova.

Od 2002. godine predsednik je Crvenog krsta Srbije i značajno je unapredio rad ove ugledne organizacije koja sada ima 240 000 volontera. Od 2001. godine predsednik je Medicinske komisije Košarkaškog saveza Srbije, a od 2005. medicinske komisije Olimpijskog komiteta.

Na više Olimpijskih igara bio je šef medicinskog tima, a kao lekar košarkaške reprezentacije bio je na više svetskih i evropskih prvenstava. Dobitnik je nekoliko državnih ordena i najvećeg priznanja Olimpijskog komieta Srbije - Olimpijsko srce.

Autor emisije Dragan Stanojević