Gajtano mori mome

Zora Drempetić došla je u Radio Beograd 1952. godine. Pevala je širom Jugoslavije i Evrope.

U Bugarskoj je snimila svoju prvu gramofonsku ploču (kod nas svega nekoliko), a za Zvučni arhiv Radio Beograda snimila je oko 70 trajnih snimaka. U emisiji ''Gajtano mori mome'' iz 1971. godine, Zora peva vranjanske pesme, a pored njenog vrhunskog glasa, lepotu Vranja dočarava nam i nošnja iz tog kraja, kao i autentični ambijent. Emisija je snimana u rodnoj kući Borislava Stankovića u Vranju.

Proizvedeno 1971. godine