Dok je sveta i veka: Radojka i Tine Živković

"Jedinstveni zvuci harmonike", sećanje na Radojku i Tineta Živkovića - dvadesetdeveta emisija serije "Dok je sveta i veka"

Radojka i Tine Živković, najpoznatiji i najdugotrajniji duet harmonika, svirali su zajedno skoro pola veka. Zvuci njihovih harmonika predstavljali su jedinstvo koje nijedan duet nije imao. Radojka, ćerka poznatog harmonikaša Tihomira Tomića, rodila se 24. avgusta 1923. u Globoderu blizu Kruševca. Njen otac nije želeo da mu kćerka svira jer je smatrao da je harmonika muški instrument. Ipak, njena želja je bila toliko velika da je otac popustio i počeo da joj pomaže u savladavanju harmonike. Već u devetoj godini nastupila je na programu Radio Beograda, a nekoliko godina kasnije osvojila je i prvu nagradu na takmičenju harmonikaša u Kragujevcu. Milutin Tine Živković, rođen je 26. oktobra 1918. u selu Mrmoš. Bio je đak Radojkinog oca, ali u to vreme ga je vrlo često i sama Radojka podučavala. Od 1941. počeli su da sviraju zajedno. Ubrzo, njihova poslovna veza prerasla je i u bračnu. Radojka i Tine, pored svog duetskog nastupanja, često su pratili pevače na estradi. Formirali su manji sastav "Ansambl Živković" koji je pored dve harmonike imao kontrabas, gitaru i violončelo. Radojka je bila i kompozitor. "Radojkino kolo", "Traktorsko kolo", "Tinetovo kolo", "Harmonikaško kolo" i mnoga druga ostala su do danas zapamćena. Tine je bio druga harmonika u duetu i "Ansamblu Živković", a bavio se i organizacijom koncerata i turneja. Umro je 1985. godine posle jednog koncerta u Švajcarkoj. Nakon njegove smrti Radojka je nastavila da svira ali više nikada zadovoljna kako njena harmonika zvuči. Umrla je 2002. godine u Beogradu. O svojim roditeljima, njihovoj popularnosti i jedinstvenom stilu sviranja govori Zoran Živković, Radojkin i Tinetov mlađi sin.

Autorka Sandra Milošević, proizvedeno 2014. godine