Riznice kulturnog blaga – Borba

Posle smrti Svetozara Markovića (1875) njegovu borbu, revolucionarne ideje za uspostavljanje socijalno pravednijeg društva nastavljaju Mita Cenić i Vasa Pelagić.

Važnu ulogu u toj borbi imala su i štampana glasila tog vremena. Nakon ukidanja Markovićevog „Radenika", prvog socijalističkog lista u Srbiji i na Balkanu, u drugoj polovini osme decenije 19.veka, pokrenuti su listovi „Radnik", „Borba" i „Istina", sa kritičkim odnosom prema politici tadašnje vlasti i približavanja socijalističkih ideja radničkoj klasi koja je tada bila u nastanku. List „Čas" je s druge strane, za cilj imao uspostavljanje veze između socijalističkih ideja i kulture, „jer knjiđevnost, poezija i proza, i nauka, imaju smisla kada su usmereni na boljitak ljudi".

broj komentara 0 pošalji komentar