Potonuli gradovi -Rizon

Emisija serijala „Potonuli gradovi“, posvećena gradu Rizon.

Kamere TV Beogradu su 1979. godine zabeležile traganje za ostacima grada Rizona na kopnu i pod more u Risanskom zalivu u Boki Kotorskoj.

Urednik Dušan Đurić
Reditelj Petar Đurić