Svedoci vekova-Gračanica od zlata jabuka

Gračanica, nedaleko od Lipljana na desetak kilometara od Prištine u sedištu starovizantiske episkopije Ulpijane, nalazi se ovaj manastir koji je remek delo srpske srednjevekovne umetnosti.

Spada među najlepše evropske crkve 14. veka. Sagradio ju je srpski kralj Milutin Nemanjić, 1315. godine, koji je bio najveći donator i graditelj crkava svoga doba.

Gračanica je više puta stradala. Prvi put posle Kosovske bitke, zatim nakon velike seobe Srba, pa sredinom 18. veka. Svaki put je obnavljana. Zadnji put 1957. godine.

Urednik: Petar Savković