Slikari i vajari-Nadežda Petrović

Rođena u uglednoj porodici Petrović u Čačku 1873, imala je umetničku samosvest i istrajala je u ideji da bude slikar iako ju je kritika neopoštedno odbacivala.

U slikanju je bila sasvim originalna i svoja, sa jakim koloritom i kratkim potezima, što je nailazilo na nerazumevanje.
Boravila je u Parizu i uverila se da je na dobrom putu.
Jedino je mladi kritičar Moša Pijade prepoznao njen dar.
Bavila se i politikom: bila je osnivač „Kola srpskih sestara".
Nesebično je pomagala u ratu 1915, kao bolničarka, gde dobija tifus i umire.
Njena dela će kasnije biti vrednovana kao remek-dela velikog slikara.