Naše vreme-Bratstvo i enotnost

Emisija obrađuje temu kako je Srbija pruzila utočište za više od 7000 Slovenaca koji su tokom Drugog svetskog rata od strane Nemaca prognani sa svojih ognjišta. Posle 40 godina, srpski i slovenački akteri govore o toj vezi pred kamerama.