Riznice kulturnog blaga-Borba

Posle smrti Svetozara Markovića (1875), njegove revolucionarne ideje i borbu za uspostavljanje pravednijeg društva nastavljaju Mita Cenić i Vasa Pelagić. Važnu ulogu u toj borbi imala su i štampana glasila tog vremena.

Nakon ukidanja Markovićevog „Radenika", prvog socijalističkog lista u Srbiji i na Balkanu, u drugoj polovini osme decenije 19. veka, pokrenuti su listovi „Radnik", „Borba" i „Istina", sa kritičkim odnosom prema politici tadašnje vlasti, koji su socijalističke ideje približavali radničkoj klasi. List „Čas" je, s druge strane, uspostavljao veze između socijalističkih ideja i kulture, „jer književnost, poezija i proza, i nauka, imaju smisla kada su usmereni na boljitak ljudi".