Ljudi i naravi-Mijaci

U zapadnoj Makedoniji postoji marginalizovana, ali postojana etnička grupa pod imenom Mijaci.

Pravoslavne su vere, govore makedonski jezik, a većina njih se izjašnjava kao Srbi. Vrlo su nadareni za duborez, slikarstvo i freskopis, idu im i zanati. Čuveni manastir Sv. Jovan Bigorski njihova je zografska zadužbina. U okviru serijala Ljudi i naravi, lucidni Ljubivoje Ršumović nakon Brsjaka posetiće i Mijake, čime će dopuniti sliku bivše jugoslovenske republike za još jedan antropološki zanimljiv, a kulturološki unikatan etnos.