Stvaraoci-Jovan Rašković

„Danas ljudi imaju mnogo kontakata i malo komuniciraju. Postoji velika razlika između kontaktiranja i komunikacije“, rekao je doktor Jovan Rašković 1988. godine u Šibeniku, gde je snimljena ova emisija serijala „Stvaraoci“.

Jedan od najuglednijih psihijatara u bivšoj Jugoslaviji, govorio je o svom radu, pacijentima i njihovim razlozima da potraže stručnu pomoć, onda kada „duša mnogo zaboli". Objasnio je i pojam ljudskog zla kao neodvojivog dela ličnosti i nemogućnosti psihijatrije da to zlo izdvoji od određenih psihoza.

Ova emisija je podsećanje na lik i delo velikog humaniste. Doktor Jovan Rašković (1929-1992) osim obavljanja lekarske prakse, bio je i profesor univerziteta u Ljubljani i Zagrebu, gostujući profesor na mnogim uglednim evropskim i američkim univerzitetima, član Medicinske akademije Hrvatske, počasni član Udruženja psihijatara u bivšoj Čehoslovačkoj i u Italiji. Za člana van radnog sastava SANU, primljen je 1988. godine. Autor je preko stotinu medicinskih publikacija, stručnih i naučnih radova, te nekoliko monografija.