Likovi revolucije-Ivo Lola Ribar

Ivo Lola Ribar (1916-1943), pravnik i revolucionar, jedan od organizatora i predvodnika omladinskog i studentskog revolucionarnog pokreta u Jugoslaviji, organizator omladinskog antifašističkog pokreta u toku NOB-a, sekretar CK SKOJ-a i narodni heroj Jugoslavije. Sin je hrvatskog i jugoslovenskog političara Ivana Ribara.

Ivo Lola Ribar odrastao je u Đakovu, Karlovcu i Beogradu. Školovao se u Parizu i Ženevi, a diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, 1939. godine. U vreme kada je pohađao gimnaziju zainteresovao se za društvena i politička zbivanja. Tokom studija družio se sa studentima-komunistima, pa je 1936. godine postao član Komunističke partije. Po direktivi CK KPJ, 1937. godine je prešao u Zagreb, gde je postao rukovodilac Centralne izvršne komisije pri CK KPJ, koja je kasnije prerasla u Centralni komitet SKOJ-a. Posle okupacije Jugoslavije, 1941. godine aktivno je radio na organizovanju i pripremi oružanog ustanka. Bio je jedan od organizatora Prvog kongresa antifašističke omladine, održanog decembar 1942. godine u Bihaću. Poginuo je 27. novembra 1943. godine prilikom neprijateljskog vazdušnog napada na avion kojim je trebalo da se sa Glamočkog polja prebaci u Italiju.

Za narodnog heroja proglašen je 18. novembra 1944. godine, a njegovi posmrtni ostaci su 1948. preneti u Beograd i sahranjeni u Grobnicu narodnih heroja na Kalemegdanu. U toku rata je poginuo i njegov mlađi brat Jurica Ribar.

Urednik Milutin Stanišić, proizvedeno 1974. godine