Dvogled - Korčula 02

Nastavak istraživanja posebnosti jadranskog ostrvlja sa Draganom Babićem.

Korkira Melanija, kolonija antičkih Krfljana ima milenijumski kontinuitet kulture i življenja. Rodna kuća Marka Pola, lepota Vele Luke i ostalih lokaliteta, gledaocima će doneti sećanja na stare dane i drevna mesta. Uneće plavetnilo koje svakog pohodnika Korčule saleće kako sa mora tako i od neba.