Likovi revolucije - Moša Pijade

Emisija serijala „Likovi revolucije“ posvećena Moši Pijade (1890-1957), slikaru, novinaru, kulturnom i prosvetnom radniku, komunisti i jednom od predvodnika narodnooslobodilačke borbe.

Iako je sam Moša Pijade jednom prilikom rekao da ne zna čime se sve bavio u životu, ova emisija posvećena je njegovom revolucionarnom delovanju, doprinosu koji je dao osnivanju Komunističke partije Jugoslavije, pokretanju i uređenju više komunističkih i sindikalnih novina, u periodu između dva svetska rata.  Kada su vlasti 1925. godine otkrile štampariju KPJ, u kojoj je tajno štampan komunistički propagandni materijal i list „Komunist", Moša Pijade je uhapšen i osuđen na 20 godina zatvora. Kaznu je služio u Sremskoj Mitrovici i Lepoglavi. Tamnica nije slomila njegov duh. Ostalim zatvorenicima propagira marksističke ideje, prevodi „Kapital", "Bedu filozofije" i "Komunistički manifest"  Karla Marksa i organizuje proteste protiv zatvorskih vlasti. U aprilu 1939. godine izlazi iz zatvora i odmah nastavlja sa revolucionarnim radom. U januaru 1940. godine je ponovo uhapšen. Do aprila meseca bio je zatvoren u koncentracionom logoru u Bileći. Pred sam početak Drugog svetskog rata izlazi na slobodu i u Crnoj Gori radi na dizanju ustanka a potom prelazi u Vrhovni štab NOPOJ-a.  U razvoju Narodnooslobodilačkih odbora, veliku ulogu su odigrali "Fočanski propisi" izdati 1942. godine koje je pripremio  Moša Pijade. Pored toga, Moša Pijade je bio posvećen i stvaranju AVNOJ-a. Na  Drugom zasedanju AVNOJ-a u Jajcu, najaktivnije je učestvovao u izradi svih odluka koje su bile temelj nove socijalističke Jugoslavije, a bio je jedan od osnivača i saradnik Telegrafske agencije nove Jugoslavije (TANJUG). Moše Pijade jedan je od autora prvog Ustava FNRJ iz 1946. godine.

Urednik Milutin Stanišić
Proizvedeno 1974. godine