Sa svih meridijana-Podunavlje Jugoslavije

Podunavlje je naziv za sva manja i veća mesta koja su locirana uz reku Dunav. Kroz Jugoslaviju plovimo pored Apatina, Beočina, Novog Sada, Sremskih Karlovaca, Zemuna, Beograda, Golupca, Smedereva, sve do Đerdapske klisure.