Srpska umetnost osamnaestog veka: Slikarstvo visokog i kasnog baroka

U Galeriji Matice srpske nalaze se mnoga dela koja karakterišu srpsku umetnost u 18. veku. Serija se tematski bavi predstavljanjem najvažnijih dela srpske umetnosti tog perioda.

U emisijama su prikazani: zidno slikarstvo, grafike, slike iz ranog baroka, kasnog i visokog baroka, portreti, žanr-scene itd. Kroz srpsku umetnost 18. veka vodi nas mr Tijana Palkovljević, istoričar umetnosti.

Urednica: Ljiljana Strahinjić
Režija: Breda Čoš