Čitaj mi!

Đaci u velikom ratu - Srpski đaci u Francuskoj

Ovaj dokumentarno-igrani serijal bavi se važnom i do sada nedovoljno obrađenom temom školovanja srpskih đaka tokom Prvog svetskog rata, kako u inostranstvu tako i na okupiranoj srpskoj teritoriji.

U ovom serijalu sagledavaju se neke važne činjenice: o školskom sistemu u Srbiji početkom 20. veka, o samom ratu, zatim o onim đacima koji su ostali u okupiranoj zemlji i morali da se školuju pod tuđim školskim sistemima (austro-ugarskim i bugarskim koji su bili veoma surovi prema srpskim đacima - u bugarskom okupacionom delu dolazilo je do bugarizacije srpskih imena i potpunog menjanja istorije). Kroz serijal se govori i o đacima koji su sa svojim roditeljima ili vojskom prošli kroz teško povlačenje, a zatim o organizovanju nastave u Grčkoj, pre svega na Krfu. Govori se i o đacima koji su nastavili školovanje u drugim evropskim zemljama, pre svega u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Švajcarskoj, Italiji ali i u Severnoj Africi, i to najviše zaslugom tadašnjeg Ministarstva prosvete i Ljubomira Davidovića koji se nalazio na njegovom čelu.Serijal je sniman u Srbiji, Grčkoj i Francuskoj.

Rediteljka serijala je Maša Vujošević, scenaristkinja: Nataša Drakulić, Kristina Đuković, Valentina Delić i Maša Vujošević, urednice: Nataša Drakulić, Tatjana Cvejić i Valentina Delić